Project information

Project information
Biochemie v běžném životě

V rámci navrhovaného projektu by měl vzniknout nový předmět, který ukáže studentům, že s biochemií a biochemickými procesy se běžně setkávají každý den, protože jsou podstatou všech živých organismů a základem celé řady běžných lidských činností jako je zemědělství, vaření, výroba sýrů, piva nebo vína. Další širokou oblastí, kde se každý z nás setkává s biochemickými aplikacemi je poté medicína, a to buď v případě diagnostiky onemocnění nebo jejich následné léčby pomocí celé řady léčiv. Objevy v rámci biochemického výzkumu tak přímo ovlivňují mnoho aspektů týkajících se základů fungování současné společnosti, a to od pochopení toho, jak fungují biochemické procesy, až po objevování a syntézu vitamínů, léčiv nebo ochranných postřiků kulturních plodin pro kvalitnější život. Biochemie tímto reprezentuje základ pro pochopení všech biologických procesů a poskytuje nám vysvětlení příčin mnoha nemocí u lidí, zvířat a rostlin.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info