Project information

Project information
Univerzální design, inkluze jinakosti a přístupnost

Project Identification
MUNI/CORE/1601/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Po dvaceti letech národní i mezinárodní excelence v otázkách přístupnosti vysokoškolského vzdělávání je Masarykova univerzita stále institucí, která se k otázkám inkluzivity a univerzálnosti svého designu staví s určitými rozpaky. Svěřuje řešení těchto otázek různým pracovištím, která přistupují k jednotlivým specifickým potřebám podle odlišné metodiky a často bez vzájemné koordinace (genderová nerovnost, sociální emarginace, mezinárodní spolupráce, zdravotní postižení, studijní neúspěšnost atd.). Řada akademických i neakademických pracovníků přiznává svoji nepoučenost v této oblasti a odkazují na pověřená pracoviště, a protože v předmětech společného základu neexistuje předmět, který by různé aspekty této problematiky shrnul a nabídl společná metodologická východiska a vzájemně kompatibilní řešení zdánlivě nesouvisejících oblastí, není ani mezi absolventy zatím skupina, která by se k této problematice stavěla s potřebnou jistotou a profesionalitou, ať už jde o aspekty filozofické, psychologické, sociologické, pedagogické nebo technologické. Vzhledem k tomu, že tato situace kontrastuje s většinou anglosaských univerzit, jejichž rating MU převyšuje, náš návrh se snaží zaplnit tuto mezeru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info