Project information

Project information
Geologická olympiáda 2022

Project Identification
0043_8_SOU_2022
Project Period
4/2022 - 8/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Geologická olympiáda (GO) je soutěž ze znalostí geologických disciplín pro žáky ZŠ (kategorie A) a studenty SŠ (kategorie B). Olympiáda probíhá ve čtyřech kolech (školní, okresní, krajské a ústřední). Školní a okresní kola probíhají na školách formou celostátně připravených elektronických testů (v PC učebnách škol). Vyšší kola zahrnují i práci s přírodninami (krajská muzea, VŠ, ČGS). Na ústřední kolo navazuje mezinárodní soutěž IESO.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info