Project information

A Web Application for Validation and Archival of Video

Project Identification
MUNI/33/0744/2022
Project Period
8/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci zodpovědnou za přijímání, kontrolu technických parametrů a uchovávání obrazového materiálu a příslušných metadat. Projekt je motivován potřebami Filmového festivalu FI MU a výukou předmětů PV110 a PV113, nicméně při vývoji bude kladen důraz na parametrizovatelnost, udržitelnost a použitelnost mimo kontext FFFIMU. Projekt navazuje na předchozí práce Radima Urbáška a Tomáše Kovaříka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info