Project information

TOEFL English-language researcher grant

Project Identification
TOEFL_FY2023
Project Period
9/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ostatní - foreign
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je posouzení úrovně jazykových dovedností v anglickém jazyce, jejich rozvoj a vliv cílené intervence na ni. Účastníky budou studenti 1. ročníku bakalářského studia, jejichž jazykové dovednosti budou prověřeny při zahájení studia a po skončení 1. ročníku. Výzkumným nástrojem je mezinárodní test iTOEFL, speciálně navržený pro testování jazykových dovedností v akademickém kontextu. Testování studentů bude probíhat formou pre-testu, při zahájení studia a post-testu po ukončení 1. ročníku, ve kterém studenti absolvují kurz obecné a akademické angličtiny v délce dvou semestrů. Výsledky budou vyhodnoceny pomocí deskriptivních statistických metod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info