Project information

Project information
Fifty shades of true - from making image to modern propaganda

Project Identification
MUNI/CORE/0770/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Zejména dnes, v době fyzických konfliktů, kulturních válek a tendencí ohrožujících demokracii v reálném i virtuálním prostoru, se kritické zacházení s informacemi týká každého z nás. Mnohé z toho, co dnes nazýváme dezinformacemi nebo dokonce "propagandou", je založeno na společenských vzorcích zprostředkování informací, z nichž některé sahají hluboko do minulosti. Pomocné vědy historické nabízejí díky blízkosti k pramenům dobře vybavené analytické instrumentárium k analýze různých persuasivních textů a obrazů – určených jak ke krátkodobému ovlivnění sociálních skupin, tak k budování dlouhodobých představ o historických postavách, důležitých událostech a významných místech, které na dále ovlivňují naše dnešní myšlení. Mohou tak velmi pomoci při vytváření kritického odstupu k zažitým představám, stejně jako cíleně budované propagandě, a představují tak nejenom příspěvek k poznání aktuálního stavu výzkumu v historických vědách a jejich metodologického aparátu, avšak také nabízejí důležité kompetence pro život

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info