Project information

Logic

Project Identification
MUNI/CORE/0716/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Logika byla jako jedno z tzv. artes liberales součástí evropského vzdělání již od samého vzniku univerzit. Pomineme-li uplatnění moderní logiky v hardwaru i softwaru počítačů a též v disciplínách jako je informatika, matematika či filosofie, tak logika má v současné společnosti uplatnění v oblasti každodenní racionální komunikace a myšlení, a proto vzniká potřeba obeznámit se se základy logiky i se základními ideami této disciplíny.
Kurz především podává základní poznatky z klasické výrokové a predikátové logiky a jejich systému přirozené dedukce. Tato teorie je pomůckou k praktické části, v níž se procvičují aplikace v rámci běžného usuzování. Třetina kurzu poskytuje výhled do nejznámějších současných neklasických logik (zejm. vícehodnotová, modální, epistemická) a problémů filosofické logiky (zejm. logické paradoxy, problematika významu), jež doplňují pohled klasické logiky a ukazují tak její potenciál pro reprezentaci usuzování. Kurz také představuje výsledky brněnského rodáka a geniálního logika Kurta Gödela, jejich význam a souvislosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info