Project information
Knowledge enhancing through online resources (Prohlubování znalostí)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0944/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Jednou z potřebných schopností manažerů v kultuře je znalost aktuálního dění a schopnost analýzy dostupných údajů o jednotlivých segmentech kultury. Tento projekt si klade za cíl ukázat studentům standardní zdroje aktuálních informací a naučit je s nimi pracovat základními analytickými nástroji. Ke každé přednášce bude připraven zdroj on-line informací (databáze, statistiky, primární odborné oborové texty) a úkoly, které studentům ukáží, jak s těmito aktuálními informacemi pracovat, jak poznat jejich možnosti a limity a jak je využít k aktualizaci svých dosavadních vědomostí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info