Project information

Project information
Rozvoj výzkumné práce studentů experimentální biologie rostlin 2023

Project Identification
MUNI/A/1468/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výzkumné práce studentů, zejména doktorského a také magisterského studijního programu. Studenti budou více zapojeni do výzkumných úkolů řešených na pracovišti a podpořeny budou i moderní měřící metody a techniky hodnocení výsledků při zpracovávání závěrečných prací. Silně budou podporovány také příležitosti a dovednosti studentů dosažené výsledky výzkumné práce prezentovat, především tvorbou publikací pro časopisy a prezentací na konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info