Project information

Molecular adaptive response to hypertrophic training in elderly population and young athletes (MARYA)

Project Identification
MUNI/A/1154/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je upřesnit molekulovou podstatu dějů probíhajících v rámci hypertrofické adaptace a zjistit vliv konzumace dietních nitrátů, polymorfismů NOS a sialinových transporterů na střevní a orální mikrobiom. Hypertrofické adaptace na úrovni kosterní i srdeční svaloviny představují jeden z cílových efektů odporového, hypertrofického tréninku, přičemž jejich pozitivní vliv je spojován s kvalitou života (prevence sarkopenie, vyšší úroveň zdatnosti aj.). Prostřednictvím sledování vybraných fyziologických markrů (myostatin, IGF-1, růstový hormon, testosteron, FLRG protein, GASP-1, BMP-11, enzymové a neenzymové antioxidanty, SOD, CAT, PX, GPX, glutathion, askorbát, kyselina močová, transferin, feritin, haptoglobin, ceruloplazmin, askorbát, peroxid vodíku, H2S, NO, MDA, karbonylované proteiny, celková antioxidační kapacita), krevního obrazu biochemie krve a změn kardiovaskulárního systému chceme upřesnit, které ukazatele a děje ovlivňují hypertrofickou adaptaci jako reakci na 8 – 10 týdenní odporový/hypertrofický trénink u mladých, sportujících mužů a seniorů. Dalším cílem výzkumu je u shodného souboru probandů propojit a najít vztahy mezi konzumaci potraviny bohaté na dietní nitráty, orálním a střevním mikrobiomem, funkčními genetickými polymorfismy NOS a sialinové transportéry. Tento širší soubor fyziologických mechanismů je důležitým předpokladem pro endogenní dostupnost oxidu dusnatého (NO) hodnocenou na základě plazmatických NO3-/ NO2.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info