Project information
Trust and self-concept in adolescence and adulthood

Project Identification
MUNI/A/1459/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na studie aktuálně realizované na IVDMR FSS MU. Cílem je podpořit zpracování nasbíraných kvalitativních a kvantitativních dat, primárně zaměřených na důvěru vůči v institucím a v interpersonálních vztazích, a dosbírání a zpracování dat ohledně sebepojetí v adolescenci.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info