Project information

Project information
Resilience of society in times of crisis (ODOKR)

Project Identification
MUNI/A/1439/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt podporuje spolupráci doktorských a magisterských studentů s akademiky a odborníky z dalších výzkumných institucí (vč. zahraničních). Zároveň podporuje samostatnou odbornou práci studentů, posiluje inter- a trans-disciplinární přístupy ke zkoumání environmentálních problémů a jejich sociálních souvislostí.
Řešitelský tým zkoumá z různých pozic odolnost, resp. různé typy odolností jak udržitelné lidské společnosti, tak i nelidských entit a systémů (např. zvířata, lesy, krajina, města). Analyzována je interakce přírodního prostředí a přírodních procesů se společností zejména v krizových dobách. Téma je studováno optikami humanitních disciplín (environmentální dějiny, estetika, etika, teorie a dějiny umění) i sociálních věd (politická ekologie, ekologická ekonomie, sociologie venkova, pedagogika a vzdělávání).

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info