Project information

Project information
When the Psychological Capital Is at Play

Project Identification
MUNI/A/1253/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí výzkumy zaměřené na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen třemi studiemi. První se věnuje roli vnímané sociální opory na tvorbu PsyCap. Druhá psychologickému kapitálu a jeho vztahu k vědomí vlastní účinnosti při znovuobnovení sil. Třetí vlivu psychického odpoutání od práce na vztah mezi pracovními požadavky, zdroji a vyhořením.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info