Project information

Modelování, analýza a verifikace (2023) (MAV-2023)

Cílem projektu je podpora vědecko-výzkumné a vývojové činnosti studentů doktorského a magisterského studia na FI MU. Projekt navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2022 a dále je rozvíjí. Navrhovaný projekt si klade za cíl podpořit VaV aktivity zúčastněných studentů a dle zaměření i spolupráci s průmyslovými partnery v centru CERIT. Zejmená se jedná o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména náhodných systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů a dalších i přírodně motivovaných systémů, zejména biologických. S biologií je rovněž úzce spjata další výzkumná oblast, jíž je analýza biomedicínského obrazu, a to včetně nově vyvíjených metod analýzy a jejich validace. Výzkum v této oblasti je na aplikační úrovni provázán na využívání rozsáhlých výpočetních systémů (cloud-computing) a moderních paralelních architektur (GPGPU computing a multi GPU computing).

Projekt zejména pokrývá aktivity vedené pracovníky z Katedry teorie programování a dvou výzkumných skupin: CBIA (analýza biomedicínského obrazu) a SITOLA (intenzitní výpočty v rozsáhlých sítích).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info