Project information

Project information
Modelování, analýza a verifikace (2023) (MAV-2023)

Cílem projektu je podpora vědecko-výzkumné a vývojové činnosti studentů doktorského a magisterského studia na FI MU. Projekt navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2022 a dále je rozvíjí. Navrhovaný projekt si klade za cíl podpořit VaV aktivity zúčastněných studentů a dle zaměření i spolupráci s průmyslovými partnery v centru CERIT. Zejmená se jedná o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména náhodných systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů a dalších i přírodně motivovaných systémů, zejména biologických. S biologií je rovněž úzce spjata další výzkumná oblast, jíž je analýza biomedicínského obrazu, a to včetně nově vyvíjených metod analýzy a jejich validace. Výzkum v této oblasti je na aplikační úrovni provázán na využívání rozsáhlých výpočetních systémů (cloud-computing) a moderních paralelních architektur (GPGPU computing a multi GPU computing).

Projekt zejména pokrývá aktivity vedené pracovníky z Katedry teorie programování a dvou výzkumných skupin: CBIA (analýza biomedicínského obrazu) a SITOLA (intenzitní výpočty v rozsáhlých sítích).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info