Project information

Prenylated plant phenolics as intercellular communication modulators (PELICAN)

Project Identification
MUNI/A/1190/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Prenylované fenoly jsou sekundární rostlinné metabolity vykazující unikátní biologickou aktivitu. Jejich protizánětlivé a antioxidační působení podporuje udržení tkáňové homeostázy, kde klíčovou roli hraje mezibuněčná komunikace. Jeden z nejdůležitějších typů představuje mezibuněčná komunikace mezerovými spoji (GJIC). Správné fungování GJIC je striktně regulováno, protože její aktivita je spojená s důležitými signálními dráhami v buňkách. Pokud však dochází k narušení GJIC, následné procesy vedou k různým patofyziologickým stavům, jako je rakovina. Látky, které vykazují schopnost obnovení mezibuněčné komunikace, se mohou označovat jako potenciálně antikarcinogenní. GJIC tak může představovat nejen potenciální farmakologický a terapeutický cíl, ale také důležitý proces využitelný při studiu a screeningu biologické aktivity přírodních látek, zejména sloučenin s potenciálními antioxidačními účinky.
V rámci projektu budou testovány prenylované fenoly získané z Paulownia tometosa, Morus alba a Cannabis sativa. Bude sledován jejich vliv na mezibuněčnou komunikaci v různých modelových systémech odvozených od jaterních buněk.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info