Project information

Project information
Prenylated plant phenolics as intercellular communication modulators (PELICAN)

Project Identification
MUNI/A/1190/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Keywords
Prenylated Phenolics, Gap Junctional Intercellular Communication, GJIC, Antiproliferative Effects, 3D Spheroid Models

Prenylované fenoly jsou sekundární rostlinné metabolity vykazující unikátní biologickou aktivitu. Jejich protizánětlivé a antioxidační působení podporuje udržení tkáňové homeostázy, kde klíčovou roli hraje mezibuněčná komunikace. Jeden z nejdůležitějších typů představuje mezibuněčná komunikace zprostředkovaná mezerovými spoji (GJIC). Správné fungování GJIC je striktně regulováno, protože její aktivita je spojená s důležitými signálními dráhami v buňkách. Pokud však dochází k narušení GJIC, následné procesy vedou k různým patofyziologickým stavům, jako je rakovina. Látky, které vykazují schopnost obnovení mezibuněčné komunikace, se mohou označovat jako potenciálně antikarcinogenní. GJIC tak může představovat nejen potenciální farmakologický a terapeutický cíl, ale také důležitý proces využitelný při studiu a screeningu biologické aktivity přírodních látek, zejména sloučenin s potenciálními antioxidačními účinky.
V rámci projektu budou testovány prenylované fenoly získané z rostlinného druhu Paulownia tometosa. Bude sledován jejich vliv na mezibuněčnou komunikaci v různých modelových systémech odvozených od jaterních buněk.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info