Project information
The function of paratexts at the reception of authors of the Gruppe 47 in Czechoslovakia between 1948-1989

Investor logo
Project Identification
GA23-04980S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt „Funkce paratextů při recepci autorů skupiny Gruppe 47 v Československu mezi lety 1948-1989“ navazuje na rozsáhlý výzkum českých germanistů k recepci německé literatury v Československu a současně na základě příkladové studie přináší obecnou analýzu specifické funkce paratextu v literárním provozu v totalitním režimu. Jeho cílem je analyzovat paratexty, tedy předmluvy, doslovy, komentáře, recenze, kritiky apod., k československým vydáním textů autorů náležících k umělecké skupině Gruppe 47, a na základě této analýzy zjistit: a) jak probíhala recepce těchto textů v československém literárním prostředí, b) jakou roli v této recepci hrály paratexty a jaké strategie volili jejich autoři, aby docílili publikovaní těchto textů přes překážky socialistické cenzury.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info