Project information
Evolutionary interferences of religion and governance in Inner Asia: comparison of mutual impacts with tributary countries: Mongolia, Korea, Vietnam

Investor logo
Project Identification
GA23-06953S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je základní interdisciplinární výzkum a neprovedená souborná analýza vývoje interferencí náboženství a vlády ve Vnitřní Asii a tributárně vázaných zemích. V projektu budou vedle interakcí státu a náboženství analyzovány královské tituly vzešlé z vzájemných vlivů několika náboženských systémů, kultur a jazykových tradic. Hlavní úkoly: 1) extrakce rukopisných a pramenných materiálů a sestavení mapy vývojových interferencí náboženství a vlády mezi Vnitřní Asií a tributárními zeměmi: Mongolskem, Koreou a Vietnamem; 2) na základě nově zpřístupňovaných archiválií a konzultací s předními znalci se provede sestavení hierarchie vládních titulů a první standardizace výkladu novějších titulů; 3) u všech titulů budou analyzovány náboženské a historické kontexty a vektory prolínání vlivů několika politických a kulturních okruhů. Výstupy: 7 tematických článků a jedna monografie o interferencích náboženství a systémů vlády se slovníkem titulů, jejich hierarchiemi, chronologií a analýzami náboženských, geopolitických a kulturních vlivů na utváření tradiční struktury vlády a správy Vnitřní Asie a tributárních oblastí.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info