Project information
Z Prahy do Berlína a Norimberku. Zpřístupňování listin Zikmunda Lucemburského

Project Identification
MUNI/A/1351/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Hlavním cílem projektu je prohloubit zapojení mladých badatelů do vědeckých úkolů brněnské pobočky Regest Imperii, zejména zpřístupňování listin a listů Zikmunda Lucemburského. To je spojeno jednak s finalizací šestého svazku Regest imperii z pražských archivů pro léta 1436-1437 a dále s pokračujícím výzkumem v Norimberku a Berlíně. Na něj naváže tvorba vlastních regestů pro zamýšlený svazek z norimberských archivů, resp. pro databázi AHISTO, v jejímž rámci je zpřístupňován diplomatický materiál ke starším českým dějinám.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info