Project information

Paradigms, strategies and developments - Anglophone literary and cultural studies III

Project Identification
MUNI/A/1054/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkum v oblasti literární sekce bude v roce 2023 navazovat na předchozí výzkum v oblasti literární vědy, literární komparatistiky a severoamerických kulturních studií. V rámci těchto tradičních směrů budou jednotliví řešitelé - studenti a akademičtí pracovníci - řešit specifická výzkumná témata týkající se dané problematiky. Zaměření projektu je na anglofonní literatury a kulturní studia v jejich sociohistorickém kontextu i na recepci těchto literatur a kultur v cizojazyčném (českém/evropském) prostředí.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info