Project information
Phyloregions of sub-Saharan Africa: Small mammals as a suitable model group for unbiased quantification of evolutionary diversity and uniqueness

Investor logo
Project Identification
GA23-06116S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.

Mezi nejdůležitější limity znalostí o biodiverzitě ve velkém měřítku patří nedostatek informací o taxonomii druhů, jejich rozšíření a evolučních vztazích. V tomto projektu navrhujeme použít drobné zemní savce (hlodavce a rejsky) jako velmi vhodné skupiny organismů k identifikaci faktorů utvářejících biodiverzitu v Africe. Genomická data budou použita pro (i) kvantifikaci evoluční diverzity (např. nalezení geografických center biodiverzity a endemismu), (ii) parametrizovaný popis její dynamiky (např. míry diverzifikace, testování alternativních hypotéz hromadění rozmanitosti v určitých oblastech) a (iii) syntetický biogeografický scénář (např. rekonstrukce ancestrálních oblastí výskytu, evoluční původ bioregionů). Projekt je založen na dostupnosti unikátní sbírky genetického materiálu a souvisejících dat a na úzké spolupráci s dalšími týmy pracujícími v jiných částech Afriky. Navrhovaný přístup umožní jedinečnou analýzu vzorců biologické rozmanitosti a souvisejících procesů v kontinentálním měřítku a může mít důležité dopady, např. při hledání prioritních oblastí pro ochranu přírody.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info