Project information
Mobility of art artifacts in Moravia after 1945, ethnic, cultural and social transfer (Mobilita konfiskátů po 1945)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1579/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

První léta a desetiletí po konci druhé světové války přinesla radikální politické, etnické, sociální a kulturní změny, významnou mobilitu celých skupin obyvatel, spojenou zejména s tzv. etnickou a posléze i třídní očistou poválečného Československa. Projekt studuje tyto změny prostřednictvím sledovaných příkladových modelů translokací uměleckých artefaktů, jež v tomto období dosáhly masivního měřítka. Podkladem pro studium tohoto fenoménu je historický umělecký trh, návazně také dokumentace dotčených paměťových institucí, v jejichž fondech vybrané předměty žily svůj „druhý život“, od původní historické paměti násilně odstřižený a často zasazený do nových sociálních, kulturních a interpretačních kontextů. Umělecký obchod s konfiskovaným, zejména bývalým šlechtickým a buržoazním majetkem vysídlených etnických Němců a jiných třídních nepřátel byl pro území Moravy a Slezska soustředěn do Brna, a sice do Aukčního domu Karel Ditrich, jehož dochovaný archivní fond odkazuje na pět desítek vysídlených rezidencí a desítky tisíc dotčených uměleckých předmětů. Cílem projektu je mapování vzorců mobility materiální kultury a navazujících typických etnických, sociálních a kulturních transferů v širším kontextu střední Evropy a zemí bývalého východních bloku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info