Project information

Disposition, distribution, and processing of DNA lesions in the genome of Arabidopsis thaliana plants defective in DNA repair and nucleosome assembly

Investor logo
Project Identification
GA23-06643S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Rostliny A.thaliana postrádající histonový chaperon Chromatin assembly factor 1 (fas1 and fas2 mutanty) vykazují známky nestability genomu, např. hromadění DNA lézí, ztrátu repetic a tandemové duplikace genů. Naše nedávná studie ukázala, že k potlačení ztráty repetic u fas1 rostlin dochází při absenci ATM kinázy ve fas1atm mutantní linii. Protože ATM představuje klíčový regulační protein při opravách dvouřetězcových DNA zlomů (DSBs), vedoucí ke ztrátě repetic, zůstává otázkou, jak často je tento typ lézí formován ve fas1atm rostlinách a zda DSB představují primární typ poškození ve fas1. Není také zcela jasné, jakým způsoben jsou léze ve fas1 a fas1atm rozpoznány a opravovány. V tomto projektu využijeme přístupů DNA damage-seq k odhalení genomové distribuce DNA lézí a objasníme dopad jednotlivých reparačních drah při zpracování poškození DNA pomocí in vivo mikroskopie. Cílem v širším měřítku je prozkoumat klíčové otázky zabývající se odolností rostlinných systémů vůči vnějším a vnitřním genotoxickým zdrojům, a to za využití rostlin defektních v opravných mechanizmech DNA.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info