Project information

Aktuální otázky náhrady škody

Project Identification
MUNI/A/1436/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zaměřuje na problematiku náhrady škody. Jeho cílem je analýza právní úpravy a na ni navazující judikatury a literatury, přičemž pozornost budou řešitelé věnovat aktuálním otázkám z oblasti deliktního práva v návaznosti na svá vlastní výzkumná zaměření.

Navrhovaný projekt reaguje na poptávku široké veřejnosti na rozpracovávání tématu náhrady škody. Zaměří se na identifikaci problémů, na které naráží praxe, a poskytne jejich řešení. Vrcholné soudy v současné době vydávají čím dál více rozhodnutí navázaných na rekodifikovanou úpravu občanského práva. Řešitelé proto považují za přínosné tato rozhodnutí analyzovat, podrobit kritice a případně navrhnout jiné řešení. Neomezí se však pouze na tyto otázky. Svou pozornost upnou i na zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info