Informace o projektu
Aktuální otázky náhrady škody

Kód projektu
MUNI/A/1436/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na problematiku náhrady škody. Jeho cílem je analýza právní úpravy a na ni navazující judikatury a literatury, přičemž pozornost budou řešitelé věnovat aktuálním otázkám z oblasti deliktního práva v návaznosti na svá vlastní výzkumná zaměření.

Navrhovaný projekt reaguje na poptávku široké veřejnosti na rozpracovávání tématu náhrady škody. Zaměří se na identifikaci problémů, na které naráží praxe, a poskytne jejich řešení. Vrcholné soudy v současné době vydávají čím dál více rozhodnutí navázaných na rekodifikovanou úpravu občanského práva. Řešitelé proto považují za přínosné tato rozhodnutí analyzovat, podrobit kritice a případně navrhnout jiné řešení. Neomezí se však pouze na tyto otázky. Svou pozornost upnou i na zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info