Project information
Preklinický vývoj nových super-selektivních inhibitorů CK1 pro léčbu vybraných onkologických onemocnění

Project Identification
FW06010481
Project Period
2/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
APIGENEX s.r.o.
CasInvent Pharma

Tento projekt je zaměřen na preklinický vývoj nových kinázových inhibitorů, které cílí na skupinu kasein kináz (CK) 1, a jejich užití v léčbě vybraných hematologických malignit. Primární studovanou indikací je akutní myeloidní leukémie (AML) a chronická lymfocytární leukémie (CLL). Selektivní inhibitory CK1 dosud nebyly schváleny pro klinické využití. Látky vyvíjené v rámci tohoto projektu se oproti konkurenčním malým molekulám, které se nacházejí ve fázích preklinického nebo raných fázích klinického vývoje, vyznačují unikátní selektivitou v rámci celého kinomu a minimem vedlejších targetů, která je spojena s vysokou aktivitou vůči CK1 kinázám. Do projektu budou zahrnuty tři spolupracující instituce: Profilování hlavní zkoumané látky (tzv. lead) bude vedeno hlavním řešitelem (firma CasInvent). Výzkum a vývoj záložních inhibitorů, které by mohly nahradit lead v případě selhání v některé fázi preklinického testování, a obecně účinky inhibice CK1 na AML a CLL modelové systémy in vitro bude veden MU. Optimalizace a scale-up syntézy leadu a nejzajímavějších záložních inhibitorů a testování stability API bude provádět firma Apigenex.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info