Project information
Developing communicative competence in linguistically heterogeneous classrooms

Projekt vychází z aktuálních potřeb ZŠ. Nejen vzhledem k současné geopolitické situaci se vyučující na ZŠ věnují žákům s rozdílnou mírou úrovně komunikačních kompetencí. To se týká jak českých žáků, tak žáků s odlišným mateřským jazykem.

Záměrem projektu je posílit a inovovat přípravu vyučujících k rozvoji jejich kompetencí pro práci s jazykově (i kulturně) heterogenními skupinami, a to jak po stránce pedagogické a didaktické, tak také organizační, sociální a interkulturní.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info