Project information
Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace?

Project Identification
ROZV/C12/2023
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Charles University

Rady pro vnitřní hodnocení představují jeden z klíčových orgánů českých vysokých škol, který v jejich rámci plní nejen svou roli definovanou zákony a vnitřními předpisy, ale také na dané instituci významně přispívá k celkovému rozvoji kultury kvality. Projekt RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – Praxe, rozvoj a organizace proto chce dosavadní fungování rad pro vnitřní hodnocení analyzovat, aby bylo možné stávající fungování těchto orgánů zhodnotit a dále je ve všech ohledech rozvíjet.

V rámci úzké spolupráce zapojených škol, které již s fungováním rad pro vnitřní hodnocení mají odpovídající, dlouholeté zkušenosti, je naplánováno srovnání dosavadní praxe fungování jednotlivých rad z hlediska jejich základních parametrů, vymezení působnosti, nastavení vnitřních procesů, nástrojů, zázemí, komunikace a role uvnitř instituce. V první řadě při tom pochopitelně budou sledovány činnosti spjaté s posuzováním, schvalováním či hodnocením studijních programů – ať už v rámci institucionální či programové akreditace –, projekt ovšem bude sledovat i všechny další činnosti, které pod rady pro vnitřní hodnocení spadají.

Na základě analýzy těchto základních témat budou v rámci projektu pojmenovány jak problematické aspekty, se kterými se vysoké školy při dosavadním fungování těchto rad potýkaly, tak příklady dobré praxe, kterými se lze inspirovat a na kterých lze dále stavět.

Takto získané poznatky budou řešitelským kolektivem zpracovány do podoby metodických doporučení, které posléze budou oporou pro všechny české vysoké školy mající v úmyslu rady pro vnitřní hodnocení ustavovat nebo jejich činnost dále rozvíjet, a to jak z hlediska jejich běžného fungování, tak z hlediska celkového rozvoje kultury kvality na dané instituci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info