Project information

Project information
Active aging (AA)

Project Identification
MUNI/CF/1731/2022
Project Period
3/2023 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Poměr seniorů vůči celkové populaci se stále zvyšuje. Z tohoto důvodu je potřeba se zaměřit na tuto věkovou skupinu a cílit na podporu aktivního stárnutí zaměřujícího se na udržení soběstačnosti a podpoře zdraví. V této oblasti hraje pohybová aktivita nezastupitelnou roli. A právě podpora pohybové aktivity v domácím prostředí je hlavním cílem tohoto projektu. Konkrétně se jedná o vytvoření edukačních materiálů, které budou složit jako průvodce volby vhodné pohybové aktivity pro seniory.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info