Project information

Thematic thinking in preschool children

Project Identification
MUNI/A/1454/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Výzkumný tým složený ze dvou studentek a řešitele provede explorační výzkum na dětech předškolního věku. V rámci výzkumu bude: 1) experimentálně zkoumána schopnost reprodukovat seznam slov seřazených jednou podle taxonomického a jednou dle tematického klíče, 2) experimentálně zkoumána preference tematického či taxonomického řešení v rámci testu nucené volby (forced choice task) a 3) experimentálně zkoumána schopnost vytvořit příběh podle obrazových nápovědí a 4) Testem receptivního slovníku zkoumána úroveň jazykových schopností. Takto získaná data budou analyzována pomocí regresní analýzy. Data budou sebrána v průběhu května a června. Během září až listopadu budou data analyzována a bude připraven text článku. Výstupem projektu bude publikace článku o výzkumu v časopise typu J Scopus.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info