Project information

Developing scholarly thinking: Encouraging student activities in three professional micro-communities

Project Identification
MUNI/A/1435/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let, které se orientovaly na rozvoj akademických dovedností studentů, konkrétně tvorbu rešerší a přehledových studií a na rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností. Letošní projekt opět vytváří prostor k účelné odborné spolupráci studentů s akademickými pracovníky, k rozvoji vědeckého myšlení studentů a k nabytí základních zkušeností z akademického života. Studenti budou rozvíjet své prezentační a argumentační dovednosti, orientaci v odborné literatuře, ale i odborné akademické činnosti zaměřené na didaktiku studijních oborů matematika, geografie a biologie.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info