Project information
Rozvoj znalostí a dovedností studujících v doktorských programech v oblasti sociálně vědní metodologie a prezentačních dovedností – zaměřeno na studující reflektující téma jinakosti ve vzdělávání

Procesy směřující k rozvoji inkluzivního prostředí ve školách, školských zařízeních, sociálních službách i společnosti, se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studující DSP na Pedagogické fakultě MU. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí studující na konferenci „Práce s jinakostí v českém vzdělávacím systému“ více jak dvě desítky účastníků z řad studujících v DSP. Základní otázky, které si pro rok 2023 klademe: Jakým způsobem je reflektováno téma jinakosti na základních školách? Co pomáhá rozvoji sociální inkluze v ČR? Které výzkumné strategie se při výzkumu jinakosti, inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studující v nižších ročnících uspořádáno metodologické soustředění, které jim pomůže zorientovat se v různých možnostech sociálně vědního výzkumu. Dále proběhnou kratší praktické workshopy, které budou zaměřeny na analýzu kvalitativních a kvantitativních dat a na rozvoj prezentačních dovedností studujících. Školení i konference proběhne v případě nepříznivé epidemiologické situace online.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info