Project information
Preparation of benzocoumarin derivatives as fluorogenic labels for the detection of sugars

Project Identification
MUNI/C/0005/2023
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Fluorescenční značky jsou fluorofory, které můžeme navázat na biomolekuly, které neobsahují chromofory a lze je sledovat pomocí vybraných analytických metod. Jedním z příkladů těchto typů látek jsou deriváty benzokumarínů. Cílem diplomové práce bude jejich příprava, optimalizace syntézy a potvrzení jejich struktury.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info