Project information

Project information
Vytvorenie novej interaktívnej osnovy pre TCZJ23 Morfologie znakových jazyků

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0082/2023
Project Period
2/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je vytvorenie interaktívnej osnovy k relatívne novému predmetu TCZJ23 Morfologie znakových jazyků, ktorá nahradí neexistujúcu učebnicu. Súhrnne podá učivo v prehľadných tematických celkoch, ktoré budú zahŕňať základné aj rozširujúce materiály. Osnova bude tiež platformou na vzájomné zdieľanie študentských seminárnych prezentácií, ako aj miestom podávania aj prijímania spätnej väzby pomocou krátkych týždenných ankiet a anonymnej schránky na študentské podnety a pripomienky. V neposlednom rade budú študenti vedení k diskusii pomocou moderovaného diskusného fóra.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info