Project information
Minimally invasive methods for the personalized pharmacotherapy of epilepsy (TDM-EPI_DBS+SAL)

Project Identification
NU23-08-00229
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Projekt je zaměřen na vývoj a validaci nových miniinvatzivních postupů pro personalizovanou farmakoterapii epilepsie. Cíli projektu jsou
1) Adaptace a validace separačních metod pro stanovení antiepileptik (eslikarbazepin nebo levetiracetam nebo kys. valproová nebo lamotrigin) ve všech zamýšlených matricích (plazma, kapilární krev, sliny);
2) Korelace koncentrace léčiv v alternativních matricích (suchá krevní kapka, sliny) vůči koncentraci zjištěné v plazmě na základě souboru vzorků získaných ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny
3) Statistické hodnocení a doporučení referenčního rozmezí koncentrací pro jednotlivé matrice s ohledem na zjištěné korelace
Finálním cílem je tedy zjednodušit a zpříjemnit pacientovi odběr biologického vzorku pro terapeutické monitorování léčby, které je součástí péče při chronickém onemocnění, v tomto případě při epilepsii.
Výsledky projektu pomohou zrychlit přístup dat lékaři, na jejichž základě může individualizovat léčbu vhodným léčivem a odpovídající dávkou. Při úspěšném zavedení tohoto stanovení využívající matrice získávané neinvazivním způsobem budou vydána doporučení pro správný odběr a nakládání se vzorkem a také stanoven referenční rozsah v těchto nových matricích (na základě shody lékaře a analytika).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info