Project information

Project information
Methodology of creating plain language recommendations for knowledge translation to support evidence-based decision-making in healthcare in the Czech Republic

Project Identification
NU23-09-00328
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt si klade za cíl vyvinout a otestovat metodiku tvorby prosté jazykové verze prioritních doporučení pro veřejný zájem adolescentů, rodičů a obecné dospělé populace v České republice. Východiskem pro metodiku budou zkušenosti z tvorby laických doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19. Projekt je založen na mezinárodní spolupráci a zkušenostech s kolegy z McMaster University, s nimiž jsme vyvinuli unikátní úložiště COVID-19 doporučení financované kanadským institutem pro zdravotnický výzkum (CIHR). Tato COVID-19 Živá mapa doporučení (RecMap, covid19.recmap.org) pravidelně shromažďuje a přehledně prezentuje neustále vznikající doporučené postupy (guidelines). Jedním z autorů RecMap je České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) se všemi svými mezinárodními centry (České Cochrane centrum, České centrum EBHC, Centrum excelence Joanna Briggs Institute a České GRADE centrum), Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita. V projektu RecMap identifikujeme a klasifikujeme COVID-19 doporučené postupy, vyhodnocujeme jejich důvěryhodnost a poskytujeme doporučení zúčastněným stranám. RecMap představuje více než 1200 předem zkontrolovaných doporučení pro oblast klinické praxe, veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky. RecMap se primárně zaměřuje na zdravotnictví, ale protože nejméně 450 doporučení se týká adolescentů a veřejného zdravotnictví, veřejnost bude také těžit z dostupných doporučení týkajících se zdraví. Způsob prezentace doporučení pro laiky musí být přizpůsoben jejich konkrétním potřebám. I přes pokyny vyvinuté v Guidelines International Network (GIN), jednom z našich blízkých spolupracovníků, neexistují žádné důkazy na úrovni randomizované kontrolované studie (RCT), které by zjišťovaly optimální formát předkládání doporučení v prostém (laickém) jazyce (PLR) občanům, zejména dospívajícím a rodičům, kteří rozhodují o zdraví svých dětí, například o jejich očkování či dodržování hygienických opatření. Projekt si proto klade za cíl vyvinout a otestovat metodiku pro tvorbu prosté jazykové verze prioritních doporučení pro veřejný zájem adolescentů, rodičů a obecné dospělé populace v České republice v návaznosti s zkušenosti získané v souvislosti s onemocněním COVID-19. Metodika bude připravena tak, aby mohla být využita pro různá onemocnění, zejména infekční s pandemickým výskytem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info