Project information

Project information
Festival of Inclusive Culture (FIC)

Project Identification
MUNI/CF/1727/2022
Project Period
3/2023 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na podporu realizace několikadenní komunitní kulturní události na PdF pro akademickou obec MU i veřejnost. Festival je založen na inkluzivním konceptu v sociokulturní oblasti. Realizátorem projektu je KSIP. Projekt míří na rozvoj kompetencí studentů a akademiků formou kulturních aktivit. Ti participují na uvedených aktivitách uměleckou i mimouměleckou formou.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info