Project information
Meeting of musicologists with mining museums, representatives of old industrial regions and cultural and creative industries in the Czech Republic to cooperate on the protection of mining musical cultural heritage (Transfomining)

Project Identification
LANDEK792
Project Period
5/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmětem projektu je uspořádání pracovního setkání muzikologů se zástupci hornických muzeí, představiteli starých průmyslových regionů a kulturních a kreativních průmyslů ČR nad společným tématem výzkumu a ochrany hornického kulturního dědictví v oblasti hudby. V rámci setkání, které bude rozděleno do několika tematických bloků, vznikne mezioborová a intersektorální platforma pro diskusi nad tématy úlohy kultury v udržitelném rozvoji regionů, nad problematikou potenciálu a přínosů kultury pro ekonomický rozvoj regionu a nad specifickými aspekty a úlohou hornických hudebních kultur pro komunitní život starých průmyslových regionů. Pracovní setkání bude kromě teoretických koncepcí systematického zastřešení ochrany hornického kulturního dědictví v oblasti hudby prezentovat i příklady dobré praxe péče o hornické kulturní dědictví.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info