Project information
VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM IDENTIFIKACE A ROZVOJE PŘÍRODOVĚDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ JMK NA MUNI V ROCE 2023 (Systém identifikace nadaných žáků a studentů)

Project Identification
0020/7/NAD/2023
Project Period
4/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vkládat znalosti, čas i finance do rozvoje talentů přináší společnosti velmi významný užitek v mnoha oblastech. Toto téma je jednou z priorit MŠMT. Cílem tohoto projektu je navázat a pokračovat na Masarykově univerzitě v synergickém, odborně zakotveném, vzájemně provázaném systému identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů (v přírodních vědách), ale i v podpoře jejich učitelů, případně rodičů i prarodičů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info