Project information

Project information
Green computing v akademickém datacentru

Project Identification
724R1/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Hlavní motivací projektu je technické ověření možností nasazení prvkůgreen computingu v reálném akademickém datacentru a analýza možnostízapojení do vznikajícího trhu flexibility v ČR. Výstupem projektubude know-how použitelné v různých úrovních ICT infrastruktur(lokálních výpočetních kapacity členů i poskytování služeb e-INFRA CZ)a důležitý vklad do aktuální problematiky energetické účinnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info