Project information

Project information
Zavedení objektivního strukturovaného klinické zkoušení (Objective Structured Clinical Examination) a související modifikace výuky předmětu Intenzivní medicína

Intenzivní medicína na Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je klíčový předmět pregraduálního studia. V souvislosti s otevřením Simulačního centra došlo k významnému posunu v koncepci předmětu zavedením výuky s využitím simulací s vysokou mírou. I přes výraznou modifikaci výuky a testování je dalším strategickým krokem zavedení objektivního strukturovaného klinické zkoušení (Objective Structured Clinical Examination). V souvislosti se zavedením je nutnost modifikace stávající výuky tak, aby studenti v rámci praktické výuky prošli situacemi, které budou následně hodnoceny. K tomu bude adaptován stávající rozpis lekcí a sylabus výuky. OSCE bude vynikajícím nástrojem a jejím implementováním dovršíme transformaci předmětu Intenzivní medicína dle moderního formátu vzdělávání aplikovaném na prestižních univerzitních pracovištích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info