Project information

Project information
Pedagogical translation through the lens of translation studies and foreign language teaching and learning (Didaktický překlad)

Project Identification
MUNI/IVV/0792/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt přináší inovaci předmětů LMKB503 Workshopy překladatelské praxe a AJU2102 Didaktika anglického jazyka II. Inovace je založená na mezioborové spolupráci v rámci programů Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy a Literatury a mezikulturní komunikace. Obsahem inovace je realizace společné výuky využívající inovativních metod, jmenovitě simulační výuku a prvky badatelsky orientované výuky. Z hlediska organizace bude využita forma tandemové výuky. Spolupráce vyučujících se zaměří nejen na samotnou přípravu výuky, ale také na sdílení oborových a didaktických znalostí a dovedností. K dlouhodobým cílům projektu patří také posílení zavádění formativního a vrstevnického hodnocení do obou inovovaných předmětů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info