Project information
Archivy jako mezioborové informační databanky pro 21. století

Project Identification
MUNI/CORE/0630/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je připravit stejnojmenný kurz celouniverzitního základu určený pro neoborové studenty, který se zaměří na tři oblasti:
1) Možnosti využití archivního bohatství pro různé vědecké disciplíny a obory lidské činnosti.
2) Zásady práce s vlastními výzkumnými daty s ohledem na jejich dlouhodo-bou archivaci.
3) Seznámení se s celospolečenskými výzvami, na jejichž řešení se archivy podílejí v 21. století.

Zařazení předmětu do celouniverzitního základu umožní studentům poznat netradiční zdroje pro vlastní oborový výzkum a seznámit se s prameny pro poznání dějin svého oboru, případně vývoje jednotlivých oborových výzkumů. Poznají principy dlouhodobého uchování a správy výzkumných dat a uvědomí si dlouhodobou hodnotu vlastního výzkumu. Seznámí se také s možností využití archivů v každodenním životě a právem svobodného přístupu každého občana k uchovávaným informacím. Zároveň budou diskutovat o širších souvislostech zahrnujících vztah moci, politiky a archivů, kontrolu historické paměti, ochranu osobních údajů, právo být zapomenut, autenticitu informací, uchování virtuální komunikace pro budoucnost a řadu dalších.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info