Project information

Project information
Předmět CORE: Mezinárodní organizace v?globalizovaném světě 21. století (MO23 CORE)

Project Identification
MUNI/CORE/0571/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Žádost obsahuje zcela nový předmět vytvořený pro potřeby výzvy CORE a spadající do tematického okruhu A) Svět v 21. století: civilizace v globálních souvislostech reaguje na globální vývoj mezinárodních vztahů a představuje hlavní aktéry současných interakcí států. Reaguje na vztahy mezi zeměmi, vzájemnou ekonomickou provázanost a další důsledky globalizace, které přímo ovlivňují chování mezinárodních organizací.
Kurz je rozdělen do čtyř bloků (globální organizace, regionální, ekonomické a bezpečnostní) a je postaven jako série přednášek zahrnující základní rámec mezinárodních mezivládních organizací (OSN, EU, RE, NATO, OBSE, OECD atd.), především těch, kde je ČR členem. Nabízí tak studentům MU rozšíření občanské gramotnosti v širším rámci. Přednášky nejsou statické, ale předpokládají i aktuální doplnění výkladu o otázky mezinárodních událostí, které budou studenti znát z médií.
Kurz je opatřen průběžnými didaktickými testy multiple choice a ukončen znalostním testem v IS. Opěrnou linií kurzu je interaktivní osnova členěná dle týdnů, přičemž každé téma je opatřeno ppt prezentací. Součástí kurzu bude také diskusní fórum a odkazy na primární zdroje, další odbornou četbu, webové stránky organizací apod.
Předmět je postaven na dvou kmenových vyučujících z katedry MVES FSS MU. Vyučující předmětu jsou dlouholetí pedagogové se zkušeností výuky velkých kurzů a heterogenních skupin posluchačů. Oba mají dlouhodobě nadprůměrné výsledky v hodnocení učitele ve studentské anketě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info