Project information

Project information
Work, Law and Modern Society (Práce, právo, společnost)

Project Identification
MUNI/CORE/0359/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tematické zaměření: A) Svět v 21. století: civilizace v globálních souvislostech.

Projekt sleduje vytvoření předmětu zprostředkovávajícího pohled na globální ekonomické, kulturní a právní faktory formující podoby současného a budoucího světa (prostředí Evropské unie), zohledňující rychlé proměny ve světě práce, jež mají vliv na lidskou společnost.

Kurz by byl na základě současných záměrů zaměřen na praktické pochopení témat za účelem dlouhodobého osvojení znalostí o (nástrojích sloužících k) ochraně zaměstnanců. Naopak méně by byla pozornost zaměřena na znalost definic a pojmů. Z uvedeného důvodu by jednotlivé přednášky byly průběžně doplněny aktivizujícími činnostmi, které by posilovaly schopnost zapamatování si informací studenty i schopnost zorientovat se v právní úpravě a jejich schopnost pochopit možnosti řešení konkrétních problémů.

Absolvent předmětu by po absolvování navrhovaného předmětu poznal základy relevantní právní úpravy regulující výkony práce mající spojitost s moderní společností, práva a povinnosti stran pracovněprávního vztahu. Bude umět kvalifikovat skutkový děj a vědět, na koho se obrátit v nežádoucích situacích.

Blíže viz anotace předmětu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info