Project information
Water for modern human society

Project Identification
MUNI/CORE/0699/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Voda je nejcennější surovinou pro člověka, neocenitelný význam jí byl přikládán již v historických dobách. Současný rozvoj a nárůst populace však s sebou přináší rizika a negativní dopady na množství a kvalitu vody využívané pro potřeby moderní společnosti. Kurz posluchače uvede do základní problematiky globálního hydrologického cyklu, vzniku a významu jednotlivých forem vody na Zemi a jejich využitelnosti pro člověka. Současně budou diskutována možná rizika, ekonomické a geopolitické dopady nevhodného hospodaření s vodou, a to v kontextu historických a současných zkušeností, včetně výhledu do budoucích let.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info