Project information

Project information
Inovace ve výuce - První pomoc

Project Identification
MUNI/IVV/0737/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je inovace předmětu První pomoc pro obory Všeobecné a Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry, který je vyučován v 1. ročníku studia. Tento předmět je nově vyučován pomocí moderních výukových metod v Simulačním centru LF MU. Metodika cvičení je postavena na simulačním vzdělávání.
Do výuky První pomoci se zapojují jako lektoři studenti již od 2. ročníku studia, kteří díky tomu získávají cenné lektorské dovednosti, které mohou následně využít např. při zapojení do výuky dalších předmětů v SIMU (např. Propedeutika, Simulační kurz první pomoci) či po dokončení studia v rámci výuky na svém pracovišti. Vytvořené výstupy budou moci sloužit pro školení lektorů simulační výuky první pomoci pro další obory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info