Project information

Project information
Inovace ve výuce Propedeutiky I a II

Project Identification
MUNI/IVV/0562/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předměty Propedeutika I a II mají za cíl připravit studenty všeobecného lékařství na klinickou praxi a od jarního semestru 2022 jsou vyučovány v nové podobě v Simulačním centru MU: v každém z těchto předmětů se vyučuje celkem 12 cvičení, z nichž každé je designováno dle metodiky Evidence-based medical education pečlivě zvolené dle konkrétní výukové jednotky a výstupů z učení.
Výuku obstarává široký tým vyučujících – 200 studentských lektorů a 60 akademických lektorů z řad lékařů z klinických pracovišť; každé cvičení vyučuje 1 akademický a 3 studentští lektoři. S plnohodnotným provozem tohoto klíčového předmětu ve výuce všeobecného lékařství je pro další udržitelnost a zkvalitnění potřeba na různých úrovních inovovat procesy sloužící k udržení kvalitní přípravy lektorů a tím reflektovat nabyté zkušenosti a zpětnou vazbu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info