Project information

Project information
Introduction of a cybersecurity table-top exercise in Cybersecurity Law and Cybercrime and Cybersecurity courses (CYBREX)

Project Identification
MUNI/IVV/0812/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je implementovat do výuky simulační table-top cvičení, které postaví studenty před fiktivní kyber-krizi, přičemž jejich cílem bude navrhnout řešení, která přispějí ke zvládnutí krize a prevenci její eskalace. Daný scénář bude testovat jejich schopnosti prakticky aplikovat vědomosti nabyté v rámci předmětu napříč semestrem, pracovat s nejistotou a v časové tísni efektivně spolupracovat v týmu a flexibilně reagovat na dodatečné informace sdělované formou tzv. „injects“ (skrze které dochází k eskalaci krize). Navíc možné propojení magisterských a bakalářských studentů PrF se studenty FI pro účely tohoto cvičení přiměje účastníky efektivně analyzovat limity vycházející z vlastních specializací a komunikovat je mimo svou profesi. Toto cvičení tak nabízí unikátní možnost propojení právních a mimoprávních aspektů kybernetické bezpečnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info