Project information
Problémové situace ve výuce na středních školách

Project Identification
MUNI/IVV/0778/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt reaguje na aktuální potřeby studujících oboru Učitelství praktického vyučování. Průzkumným šetřením mezi studujícími a učiteli v reálné pedagogické praxi na středních odborných školách byly zjištěny podněty k inovaci předmětu FC5053 Výchova k pedagogickým kompetencím učitelů.
Zařazením simulační výuky budou studující aktivně prožívat situace, se kterými se v praxi nejčastěji setkají, jak vyplynulo z průzkumného šetření. Bude zpracováno šest výchovných problémových okruhů a jeden vzdělávací se, kterými se budoucí učitelé setkají v pedagogické praxi.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info