Project information

Project information
MUNI4PhD

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/22_012/0008113
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Pharmacy
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt MUNI4PhD je zaměřen na modernizaci, rozšíření a rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na MU.
Do realizace projektu je zapojeno všech deset fakult Masarykovy univerzity a každá z fakult realizuje svoji vlastní klíčovou aktivitu. Jedná se o celouniverzitní projekt, který je řízen Centrálním řídícím týmem z Rektorátu Masarykovy univerzity (klíčová aktivita 1).
Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026.
Všechny plánované aktivity jsou v souladu se Strategickým záměrem MU, strategickými dokumenty fakult, Strategickým záměrem MŠMT, RIS3 strategií a dalšími koncepčními dokumenty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info